BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Su altında tablo yaptı

Su altında tablo yaptı

İs­tan­bul ve İz­mir’de ya­pı­la­cak olan “2. Ulus­la­ra­ra­sı De­niz Kül­tü­rü Fes­ti­va­li” ön­ce­sin­de Muğ­la’nın Bod­rum il­çe­si­ne ge­len ün­lü bel­ge­sel­ci Kap­tan Co­us­te­au’nun ekip şe­fi An­dre La­ban, su al­tın­da yağ­lı bo­ya tab­lo yap­tı.İs­tan­bul ve İz­mir’de ya­pı­la­cak olan “2. Ulus­la­ra­ra­sı De­niz Kül­tü­rü Fes­ti­va­li” ön­ce­sin­de Muğ­la’nın Bod­rum il­çe­si­ne ge­len ün­lü bel­ge­sel­ci Kap­tan Co­us­te­au’nun ekip şe­fi An­dre La­ban, su al­tın­da yağ­lı bo­ya tab­lo yap­tı. La­ban’a Kap­tan Co­us­te­au’nun Baş­dal­gı­cı Ber­nard De­le­mod­te ve emek­li Ko­ra­mi­ral Ek­mel Tot­ra­kan’ın da ara­la­rın­da yer al­dı­ğı 16 ki­şi­lik ekip eş­lik et­ti. La­ban ile ilk de­ne­me­le­ri­ni Fet­hi­ye’de yap­tık­la­rı­nı an­la­tan Tot­ra­kan, “Co­us­te­au’nun ‘Ses­siz Dün­ya’ di­ye bir bel­ge­se­li var­dı. Onu sey­re­der­ken, baş­la­dık su al­tın­da re­sim yap­ma­ya” de­di. An­dre La­ban, yap­tı­ğı tab­lo­yu Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım’a he­di­ye ede­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT