BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 2500 yabancı 4 milyar dolar yatırıma geliyor

2500 yabancı 4 milyar dolar yatırıma geliyor

İki etkinlik ile Kör­fez ser­ma­ye­si­ İs­tan­bu­l’­a çekilmeye çalışılacak.İs­lam ül­ke­le­ri ara­sın­da iş bir­li­ği­ni sağ­la­mak ve ti­ca­ri fa­ali­yet­le­ri can­lan­dır­mak ama­cıy­la dü­zen­le­nen MÜ­Sİ­AD Ulus­la­ra­ra­sı İş Fo­ru­mu bu­gün ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. 12. MÜ­Sİ­AD Ulus­la­ra­ra­sı Fua­rı ise ya­rın CNR ­Ex­po Cen­te­r’­da ka­pı­la­rı­nı aça­cak ve 26 Eki­m’­e ka­dar de­vam ede­cek fua­ra, 2 bin 500 ya­ban­cı ya­tı­rım­cıy­la 4 mil­yar do­lar­lık ti­ca­ret bağ­lan­tı­sı ya­pıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. Kör­fez ser­ma­ye­si­nin İs­tan­bu­l’­da top­lan­ma­sı­na se­bep ola­cak fua­ra, 5 bin de Türk iş ada­mı­ katılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT