BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Makyajın yeni yüzü Igia Türkiye’de

Makyajın yeni yüzü Igia Türkiye’de

Dün­ya­da 100’den faz­la ül­ke­de pa­zar­la­nan Igi­a ins­tant co­ver ül­ke­miz­de de bü­yük bir kam­pan­ya ile sek­tör­de­ki ye­ri­ni alı­yor.Dün­ya­da 100’den faz­la ül­ke­de pa­zar­la­nan Igi­a ins­tant co­ver ül­ke­miz­de de bü­yük bir kam­pan­ya ile sek­tör­de­ki ye­ri­ni alı­yor. Av­ru­pa­’da her ay 150 bin­den faz­la ka­dı­nın mem­nu­ni­yet­le kul­lan­dı­ğı Igi­a ins­tant co­ver üç ay­rı renk se­çe­ne­ği olan Light, Me­di­um ve Dark ton­la­rın­da bir set ola­rak sa­tı­şa su­nu­lu­yor. Ürün, için­de­ki A ve E vi­ta­min­le­riy­le de cil­di sa­ran, nem­len­di­ren, kı­rı­şık­lı­ğı ön­le­yen, bes­le­yen özel­lik­le­riy­le de ben­zer­le­rin­den çok fark­lı bir ürün ola­rak ka­bul gö­rü­yor. Igi­a ins­tant co­ver (www.igi­ak­rem.com) 5 adet ürün se­ti ola­rak 99 YTL’­den sa­tı­şa su­nul­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT