BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Akademi’den kira öder gibi ev satışı

Akademi’den kira öder gibi ev satışı

Aka­de­mi İn­şa­at, TO­Kİ gi­bi dar ge­lir­li­yi he­def al­dı ve yap­tı­ğı pro­je­le­ri da­ha çok sos­yal ko­nut içe­rik­li in­şa et­me­ye baş­la­dı.Aka­de­mi İn­şa­at, TO­Kİ gi­bi dar ge­lir­li­yi he­def al­dı ve yap­tı­ğı pro­je­le­ri da­ha çok sos­yal ko­nut içe­rik­li in­şa et­me­ye baş­la­dı. Er­zu­rum Azi­zi­ye­’de 275 YTL tak­sit­le ki­ra öder gi­bi ev sa­tı­şı­na baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Aka­de­mi İn­şa­at Ge­nel Mü­dü­rü Ke­mal De­mir, “Er­zu­ru­m’­da 450 adet ko­nut ya­pa­ca­ğız ve alt ge­lir gru­bu­na yö­ne­lik lüks ko­nut­lar in­şa ede­ce­ğiz. 1+1 da­ire­le­ri­miz 35.000 YTL ve ay­lık 275 YTL tak­sit­ler­le, 113 met­re­ka­re da­ire­le­ri­miz (2+1) 68.000 YTL ve 450 YTL ay­lık tak­sit­ler­le, 145 met­re­ka­re (3+1) da­ire­le­ri­miz 88.0000 YTL ve ay­lık 600 YTL tak­sit­ler­le sa­ta­ca­ğı­z” de­di. Azi­zi­ye Ko­nut­la­rı fark­lı si­te kon­sep­ti ile dik­kat çe­ki­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT