BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > İMKB’ye ‘teknoloji’ freni

İMKB’ye ‘teknoloji’ freni

İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sın­da (İMKB) iş­lem gö­ren his­se se­net­le­ri, gün­lük baz­da or­ta­la­ma yüz­de 0.15 ora­nın­da de­ğer kay­bet­ti.İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sın­da (İMKB) iş­lem gö­ren his­se se­net­le­ri, gün­lük baz­da or­ta­la­ma yüz­de 0.15 ora­nın­da de­ğer kay­bet­ti. İMKB Ulu­sal 100 En­dek­si ilk se­ans 1.158,62 pu­an ar­tış gös­te­rir­ken, his­se se­net­le­ri or­ta­la­ma yüz­de 4.33 art­tı. İkin­ci se­ans ise New York Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı­nın yüz­de 1.20 ka­yıp­la baş­la­ma­sı, İMK­B’­de sa­tış­ları hız­lan­dırdı. İkin­ci se­ans 1.198,87 pu­an dü­şen en­deks gü­nü 26.723,30 pu­an­dan ka­pat­tı. İMK­B’­nin son­la­rı­na doğ­ru açı­lan Dow Jo­nes En­dek­si, tek­no­lo­ji şir­ket­le­ri­nin kâr oran­la­rın­da­ki dü­şüş ve ye­rel ban­ka­la­rın dü­şük kâr bek­len­ti­si se­be­biy­le gü­ne dü­şüş­le baş­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT