BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Doğduğu gün terörle tanıştı

Doğduğu gün terörle tanıştı

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın ön­ce­ki gün Di­yar­ba­kır’a ge­li­şi­ni pro­tes­to et­mek için olay çı­ka­ran gös­te­ri­ci­le­rin taş­la­dı­ğı am­bu­lan­sın için­de­ki ka­dın sağ­lık­lı bir kız ço­cu­ğu dün­ya­ya ge­tir­di.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın ön­ce­ki gün Di­yar­ba­kır’a ge­li­şi­ni pro­tes­to et­mek için olay çı­ka­ran gös­te­ri­ci­le­rin taş­la­dı­ğı am­bu­lan­sın için­de­ki ka­dın sağ­lık­lı bir kız ço­cu­ğu dün­ya­ya ge­tir­di. Am­bu­lans şo­fö­rü­nün ha­fif ya­ra­lan­dı­ğı olay­da Dil­ber Çe­lik (31), deh­şet anı­nı an­lat­tı. Gös­te­ri­ci­le­rin ara­cı dur­du­rup sal­la­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı ve son­ra da taş yağ­mu­ru­na tut­tuk­la­rı­nı bil­di­ren Çe­lik, “Be­be­ği­me za­rar ve­re­cek­ler di­ye çok kork­tum. Biz te­rör­le bü­yü­dük. Be­be­ği­min de te­rör­le bü­yü­me­si­ni is­te­mi­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT