BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Karadağ İstanbul’da Başkonsolosluk açtı

Karadağ İstanbul’da Başkonsolosluk açtı

Sır­bis­tan’dan ay­rı­la­rak 2 yıl ön­ce ba­ğım­sız­lı­ğı­na ka­vu­şan Ka­ra­dağ, İs­tan­bul’da Fah­ri Baş­kon­so­los­luk aç­tı.> Bekir Yeniay İSTANBUL ­ Sır­bis­tan’dan ay­rı­la­rak 2 yıl ön­ce ba­ğım­sız­lı­ğı­na ka­vu­şan Ka­ra­dağ, İs­tan­bul’da Fah­ri Baş­kon­so­los­luk aç­tı. A­çı­lış mü­na­se­be­tiy­le Ka­ra­dağ İs­tan­bul Fah­ri Baş­kon­so­lo­su Dr. Ak­kan Su­ver’in ver­di­ği re­sep­si­yo­na Ka­ra­dağ İ­çiş­le­ri Ba­ka­nı Ju­suf Ka­lam­pe­ro­vic, Ka­ra­dağ Par­la­men­to Baş­kan Ve­ki­li Rı­fat Ras­to­der ve Ka­ra­dağ Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Zelj­ko S­ta­ma­to­viv ka­tıl­dı. Re­sep­si­yon­da; İs­tan­bul’un mül­ki er­ka­nının ya­nı sı­ra iş a­dam­la­rı, dip­lo­ma­tik mis­yon, Rum Pat­ri­ği Bart­ho­lo­me­os’la be­ra­ber ru­ha­ni li­der­ler de ha­zır bu­lun­du.
Reklamı Geç
KAPAT