BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 52 yıllık çift 10 dakika arayla öldü

52 yıllık çift 10 dakika arayla öldü

Mer­sin’in Tar­sus il­çe­si­nin Taş­ku­yu kö­yün­de ya­şa­yan Şev­ket Oğuz (72), köy kah­ve­ha­ne­sin­de otu­rur­ken bir­den fe­na­laş­tı.> MER­SİN İHA Mer­sin’in Tar­sus il­çe­si­nin Taş­ku­yu kö­yün­de ya­şa­yan Şev­ket Oğuz (72), köy kah­ve­ha­ne­sin­de otu­rur­ken bir­den fe­na­laş­tı. Kalp kri­zi ge­çi­ren yaş­lı adam öl­dü. Ya­kın­la­rı­nın du­ru­mu bil­dir­di­ği Fat­ma Oğuz (71) da kalp kri­zi ge­çir­di. Fat­ma Oğuz, has­ta­ne­ye gö­tü­rül­mek üze­re ko­nul­du­ğu araç­ta, eşi­nin ölü­mün­den yak­la­şık 10 da­ki­ka son­ra ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Çif­tin 7 ço­cu­ğu bu­lun­du­ğu, ce­na­ze­le­ri­nin kı­lı­nan na­ma­zın ar­dın­dan Taş­ku­yu köy me­zar­lı­ğın­da top­ra­ğa ve­ril­di­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT