BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > NÖBETÇİ ECZANELER

NÖBETÇİ ECZANELER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Ku­ru­çeş­me 5093604 Tem­muz 6905511 BAĞ­CI­LAR: Ay­su­na 4472097 Gü­ven 4337365 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Su 4411737 Şu­le 5573735 Rey­han 6543937 Zey­nep 4427640 Be­güm 5511664 BA­KIR­KÖY: Ay­şem 5713464 Gü­ven 5719590 Mer­kez 5707896 Sev­gör 5430100 Ni­met 6240036 Ay­taç 5737466 BAY­RAM­PA­ŞA: Le­vent 5670881 Uğur 6155519 BE­ŞİK­TAŞ: Be­bek 2650257 De­va 3274286 Le­vent Fe­nil 2843157 Ye­ni Ec­za­ne 2618444 BE­YOĞ­LU: Ye­şil­çam 2920888 Çev­re 3693426 De­re­bo­yu 2389769 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Esen­kent 6721160 İk­sir 8538397 Sağ­lık 8803886 Ye­ni Üs­tün 6890826 Bü­yük­çek­me­ce Za­fer Ecz. 8831352 Ev­ren 8635452 Di­lem 8610622 Gü­ney 8767886 Yurt 6208202 ÇA­TAL­CA: Vu­ral 7893234 Zey­ni 7711689 EMİ­NÖ­NÜ: Yağ­mur 5186144 ESEN­LER: Sel­da 6113663 Yur­da­bak 6299716 EYÜP: De­va 6161919 FA­TİH: Emek 5870753 Hü­se­yin Av­ni 5892295 Öz­gün 5850449 Ar­zum 5343209 Hül­ya 5313089 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Dur­du 6178168 Ye­ni De­niz 5389269 Mer­ve Nur 5977330 Esen­te­pe 5365444 Mer­kez 5632622 Ba­ran 4753122 GÜN­GÖ­REN: Es­ma 6110313 İn­ci 5393285 Zey­nep 4815805 KA­ĞIT­HA­NE: Ha­mi­di­ye 3218151 Işık 2792791 Ha­kan 2837832 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Ya­ka­moz 6877533 Ba­şak­şe­hir 4851650 Tan­rı­ver­di 4724727 Gü­ver­cin 5792689 Cen­net 5805513 Ha­yat 4262063 SA­RI­YER: Def­ne­su 3236970 Emek 2991615 Çağ­lar 2421068 Sİ­LİV­Rİ: Er­kan 7284471 Se­lim­pa­şa 7314337 KA­ĞIT­HA­NE: Ha­mi­di­ye 3218151 Işık 2792791 Ha­kan 2837832 ŞİŞ­Lİ: Ye­şil­te­pe 2894282 Sev­gi 2124253 Ce­be­ci 2313639 Mi­na 3208908 Va­li­ko­na­ğı 2244590 ZEY­TİN­BUR­NU: Çı­tak 5460809 Me­li­ke 6648498 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da 3812112 Mer­kez 3826392 Halk 3518432 De­niz 3815181 BEY­KOZ: Yıl­dı­rım 6800440 Mu­rat 4792590 KA­DI­KÖY: Bil­ge 4450726 Gün­doğ­du 4166757 Ma­ya 5671404 Ön­der­sev 3557131 Se­vim­li 3584668 Tü­lay 3375264 Ül­gür 3602534 Ça­ğa­tay 3368393 Ça­re 4286796 Ye­ni Sağ­lık 3491002 Fa­vo­ri 5732460 Ga­zi 5739380 KAR­TAL: Ado­nis 4422248 Ve­fa 5171472 Ekin 3773110 Vey­sel Ka­ra­ni 4963655 Şen­tu­na 3775556 Bay­kan 3065300 Er­baş 4753343 MAL­TE­PE: Ör­nek 5890498 Di­lek 3662815 Ay­san 3520979 PEN­DİK: Do­ğan 6270131 De­va 3928903 Ra­na 4830723 İs­tas­yon 3903041 SUL­TAN­BEY­Lİ: Ba­har 4966532 Şİ­LE: Şi­fa 7218169 Ça­yı­roğ­lu 7115066 TUZ­LA: Han­dan 4461103 Ege 4236111 ÜM­RA­Nİ­YE: Bir­lik 6112523 Ça­yır­ba­şı 3143674 Ece 6213403 Şi­fa 4846262 Ca­ner 6317732 Ce­ren 5214029 Hik­met 6611500 ÜS­KÜ­DAR: Te­mel 4220644 Çen­gel­köy Güç­lü 3328358 Tay­fun 4817281 Bü­lent 5538767 Mar­ma­ra 3345268 Sel­man 5328606
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT