BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Türk Büyükelçiliği’ne kundaklama teşebbüsü

Türk Büyükelçiliği’ne kundaklama teşebbüsü

Fin­lan­di­ya’nın baş­ken­ti Hel­sin­ki’de­ki Türk Bü­yü­kel­çi­li­ği kun­dak­lan­dı, olay­da bir el­çi­lik ça­lı­şa­nı ya­ra­lan­dı.Fin­lan­di­ya’nın baş­ken­ti Hel­sin­ki’de­ki Türk Bü­yü­kel­çi­li­ği kun­dak­lan­dı, olay­da bir el­çi­lik ça­lı­şa­nı ya­ra­lan­dı. Po­lis, sal­dı­rı­da bü­yü­kel­çi­li­ğin ön ka­pı­sı­nın yan­dı­ğı­nı, alev­le­rin bü­yü­me­den it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan sön­dü­rül­dü­ğü­nü bil­dir­di. Bir bü­yü­kel­çi­lik ça­lı­şa­nı­nın ise du­man ze­hir­len­me­sin­den do­la­yı has­ta­ne­ye kal­dı­rı­la­rak te­da­vi al­tı­na alın­dı­ğı kay­de­dil­di. Bu ara­da sa­bah sa­at­le­rin­de mey­da­na ge­len sal­dı­rı­dan bir­kaç sa­at ön­ce te­rör ör­gü­tü PKK yan­da­şı bir grup ey­lem­ci­nin bü­yü­kel­çi­lik bi­na­sı önün­de gös­te­ri yap­tı­ğı bil­di­ril­di. Fin­lan­di­ya Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ale­xan­der Stubb ise ola­yı kı­na­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT