BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Düğüne geç kalan geline 3 bin euro tazminat

Düğüne geç kalan geline 3 bin euro tazminat

İs­pan­ya’nın Ma­la­ga şeh­rin­de dü­ğü­nün ya­pıl­dı­ğı ye­re gi­de­bil­mek için ya­ya yo­lun­dan oto­mo­bil­le geç­mek zo­run­da olan ve be­le­di­ye­den izin alan ge­lini po­lis en­gel­le­di.İs­pan­ya’nın Ma­la­ga şeh­rin­de dü­ğü­nün ya­pıl­dı­ğı ye­re gi­de­bil­mek için ya­ya yo­lun­dan oto­mo­bil­le geç­mek zo­run­da olan ve be­le­di­ye­den izin alan ge­lini po­lis en­gel­le­di. Dü­ğü­nü­ne 1 sa­at geç gi­den İs­pan­yol ge­lin, be­le­di­ye hak­kın­da aç­tı­ğı da­va­yı ka­zan­dı. Ge­lin mah­ke­me­ye, geç kal­ma­sın­dan do­la­yı fo­toğ­raf­çı­nın git­ti­ği­ni ve mi­sa­fir­le­re ik­ram­la­rın so­ğuk su­nul­du­ğu­nu söy­le­di. Mah­ke­me, ge­li­ne 3 bin eu­ro taz­mi­nat öden­me­si­ne ka­rar ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT