BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

CANLI YAYIN
Erdoğan: Bu sabah 8:30 itibarıyla Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı [CANLI]
Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çocuklarının seyahat ücretlerini devlete ödetmiş

Çocuklarının seyahat ücretlerini devlete ödetmiş

ABD’de baş­kan yar­dım­cı­sı ada­yı Sa­rah Pa­lin’in ye­ni bir skan­da­lı or­ta­ya çık­tı.PALİN’DEN YENİ SKANDAL > ANC­HO­RA­GE İHA ABD’de baş­kan yar­dım­cı­sı ada­yı Sa­rah Pa­lin’in ye­ni bir skan­da­lı or­ta­ya çık­tı. Alas­ka Va­li­si olan Pa­lin’in, ço­cuk­la­rı­nın se­ya­hat mas­raf­la­rı­nı dev­le­te ödet­ti­ği be­lir­len­di. Cum­hu­ri­yet­çi baş­kan yar­dım­cı­sı ada­yı­nın, ço­ğu za­man da­vet­li ol­ma­dık­la­rı hal­de ken­di­siy­le bir­lik­te se­ya­hat eden ço­cuk­la­rı­nın mas­raf­la­rı­nı eya­le­te ödet­ti­ği, bun­la­rı mas­raf bel­ge­le­rin­de san­ki res­mi ge­ziy­miş gi­bi gös­ter­di­ği kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT