BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Dolar son 23 ayın zirvesinde

Dolar son 23 ayın zirvesinde

Dış pi­ya­sa­lar­da re­ses­yo­na yö­ne­lik de­vam eden en­di­şe­le­rin ve glo­bal kre­di pi­ya­sa­lar­da­ki sı­kı­şık­lı­ğın te­tik­le­di­ği do­lar ta­le­bi, ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de, hed­ge fon­lar­dan (ser­best fon) çı­kı­şı hız­lan­dır­dı.Dış pi­ya­sa­lar­da re­ses­yo­na yö­ne­lik de­vam eden en­di­şe­le­rin ve glo­bal kre­di pi­ya­sa­lar­da­ki sı­kı­şık­lı­ğın te­tik­le­di­ği do­lar ta­le­bi, ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de, hed­ge fon­lar­dan (ser­best fon) çı­kı­şı hız­lan­dır­dı. Yurt için­de de YTL ve YTL cin­si ya­tı­rım­la­ra olan ta­le­bin de azal­ma­sıy­la hem kur­lar hem de fa­iz­de hız­lı yük­se­liş­ler gö­rül­dü. Ban­ka­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da do­lar 1.6635’e ka­dar yük­se­lir­ken, ser­best pi­ya­sa­da 1.6575’e ka­dar çık­tı ve gü­nü 1.6470 YTL’­den ka­pat­tı. Bu se­vi­ye, 2006 tem­muz ayın­dan bu ya­na gö­rü­len en yük­sek se­vi­ye­yi gös­te­rir­ken, eu­ro/do­lar pa­ri­te­si ise son 2 yı­lın en dü­şük se­vi­ye­si­ne ge­ri­le­di. İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı (İMKB) en­dek­si ise yüz­de 4.11 ge­ri­le­ye­rek 25 bin 624 pu­an­dan ka­pan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT