BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vali elini taşın altına koydu!

Vali elini taşın altına koydu!

Bo­lu Va­li­si Ha­lil İb­ra­him Ak­pı­nar, da­ğın ya­ma­cın­dan ko­pa­rak ka­ra­yo­lu­nun üze­ri­ne dü­şen ka­ya par­ça­la­rı­nı ku­cak­la­ya­rak ke­na­ra ta­şı­dı.Bo­lu Va­li­si Ha­lil İb­ra­him Ak­pı­nar, da­ğın ya­ma­cın­dan ko­pa­rak ka­ra­yo­lu­nun üze­ri­ne dü­şen ka­ya par­ça­la­rı­nı ku­cak­la­ya­rak ke­na­ra ta­şı­dı. Va­li Ak­pı­nar, ma­kam ara­cıy­la Men­gen il­çe­sin­den Ye­di­göl­ler Ta­bi­at Par­kı’nı zi­ya­re­te gi­der­ken, Dir­gi­ne mev­ki­sin­de da­ğın ya­ma­cın­dan ko­pa­rak yo­lun üze­ri­ne dü­şen ka­ya par­ça­la­rı­nı gör­dü. Ak­pı­nar, ma­kam şo­fö­rü Me­tin Öz­kan’dan ara­cı dur­dur­ma­sı­nı is­te­di. Şo­fö­rü Me­tin Öz­kan, ko­ru­ma­sı Me­tin Taş­kın ile bir­lik­te yo­lun üze­rin­de­ki ka­ya par­ça­la­rı­nı ke­na­ra ta­şı­yan Va­li Ak­pı­nar, “Bo­zuk olan yol­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Ye­di­göl­ler’in yo­lu çok iyi ol­ma­lı” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116846
  % 1.48
 • 3.7942
  % -0.3
 • 4.6458
  % -0.19
 • 5.2823
  % 0.26
 • 162.504
  % -0.38
 
 
 
 
 
KAPAT