BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tiyatro Eleştirmenleri Birliğinin Onur Ödülü Dikmen Gürün’e

Tiyatro Eleştirmenleri Birliğinin Onur Ödülü Dikmen Gürün’e

İs­tan­bul Ti­yat­ro Fes­ti­va­li’nin dün­ya­nın say­gın fes­ti­val­le­ri ara­sın­da yer al­ma­sı­nı sağ­la­yan İs­tan­bul Kül­tür Sa­nat Vak­fı (İKSV) Ulus­la­ra­ra­sı İs­tan­bul Ti­yat­ro Fes­ti­va­li Di­rek­tö­rü Prof. Dr. Dik­men Gü­rün, ti­yat­ro­ya yap­tı­ğı kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Eleş­tir­men­le­ri Bir­li­ği Tür­ki­ye Mer­ke­zi’nin “2008 Onur Ödü­lü”ne la­yık gö­rül­dü.İs­tan­bul Ti­yat­ro Fes­ti­va­li’nin dün­ya­nın say­gın fes­ti­val­le­ri ara­sın­da yer al­ma­sı­nı sağ­la­yan İs­tan­bul Kül­tür Sa­nat Vak­fı (İKSV) Ulus­la­ra­ra­sı İs­tan­bul Ti­yat­ro Fes­ti­va­li Di­rek­tö­rü Prof. Dr. Dik­men Gü­rün, ti­yat­ro­ya yap­tı­ğı kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Eleş­tir­men­le­ri Bir­li­ği Tür­ki­ye Mer­ke­zi’nin “2008 Onur Ödü­lü”ne la­yık gö­rül­dü. İKSV’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Gü­rün’ün, yıl­lar­dır dün­ya ti­yat­ro­su­nun bel­li baş­lı top­lu­luk­la­rı­nı ve yo­rum­cu­la­rı­nı sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tur­du­ğu, yer­li ti­yat­ro top­lu­luk­la­rı ve sa­nat­çı­la­rı dün­ya­ya ta­nıt­tı­ğı ve genç­le­re yol gös­ter­di­ği be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT