BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > THY’de kış gelmedi

THY’de kış gelmedi

Türk Ha­va Yol­la­rı (THY), se­fer ar­tı­şı ve ye­ni hat açı­lış­la­rıy­la 26 Ekim 2008 ta­ri­hin­de kış ta­ri­fe­si­ne baş­la­ya­cak.Türk Ha­va Yol­la­rı (THY), se­fer ar­tı­şı ve ye­ni hat açı­lış­la­rıy­la 26 Ekim 2008 ta­ri­hin­de kış ta­ri­fe­si­ne baş­la­ya­cak. Av­ru­pa­’nın en hız­lı bü­yü­yen ha­va­yol­la­rın­dan bi­ri olan THY, kış ta­ri­fe­sin­de ön­ce­lik­le yo­ğun ta­lep gö­ren nok­ta­la­ra haf­ta­lık se­fer sa­yı­sı­nı ar­tı­ra­cak. THY ay­rı­ca 26 Ekim 2008 ta­ri­hin­de Ira­k’­ın baş­ken­ti Bağ­da­t’­a, 15 Ara­lık 2008 ta­ri­hin­de İn­gil­te­re­’nin Bir­ming­ham ken­ti­ne ve 15 Mart 2008 ta­ri­hin­de ise Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu­’na bağ­lı Ufa­’ya da uçuş­la­ra baş­la­ya­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116511
  % 0.25
 • 3.7406
  % -0.76
 • 4.6581
  % -0.99
 • 5.2586
  % -0.95
 • 163.034
  % -0.51
 
 
 
 
 
KAPAT