BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Damat, lüksün tanımını yeniden yorumluyor

Damat, lüksün tanımını yeniden yorumluyor

Da­mat 08/09 Son­ba­har - Kış ko­lek­si­yo­nu lük­sün ta­nı­mı­nı ye­ni­den yo­rum­lu­yor.Da­mat 08/09 Son­ba­har - Kış ko­lek­si­yo­nu lük­sün ta­nı­mı­nı ye­ni­den yo­rum­lu­yor. Özel ko­lek­si­yon­lar­da ha­yat bu­lan ay­rı­ca­lık­lı ve seç­kin mal­ze­me­ler, özen­le ta­sar­lan­mış form­lar ben­zer­siz bir Da­mat ko­lek­si­yo­nu­nun doğ­ma­sı­nı sağ­la­dı. Ben­zer­siz do­ku­ma ve ha­fif­lik­te­ki ku­maş­lar; me­lanj, mu­li­ne ve mic­ro-ja­kar gi­bi fark­lı do­ku­lar­da ve de­sen­ler­de ta­sar­lan­dı. Da­mat 08/09 Son­ba­har-Kış ta­kım el­bi­se ko­lek­si­yo­nu­nun ana renk­le­ri; acı-kah­ve, gri, an­tra­sit, pet­rol-la­ci­vert ve kö­mür ren­gi. Göm­lek ko­lek­si­yo­nu­nu ‘T­wo Ply’ tek­ni­ği ile do­ku­yan Da­mat, in­ce ve na­rin pa­mu­ğu kul­lan­dı. De­sen ola­rak Da­ma­t’­ın kral müh­rü ha­ri­cin­de mic­ro-ja­kar­lar ve ka­lın, in­ce çiz­gi kom­po­zis­yon­lar ter­cih edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT