BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Öğrenci yurdunda yangın: 6 yaralı

Öğrenci yurdunda yangın: 6 yaralı

Ga­zi­os­man­pa­şa Özel Mi­mar Si­nan Er­kek Öğ­ren­ci Yur­du’nda çı­kan yan­gın­da 5’i öğ­ren­ci 6 ki­şi, du­man­dan et­ki­len­me­le­ri so­nu­cu has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı.> De­niz Ayaş İS­TAN­BUL İHA Ga­zi­os­man­pa­şa Özel Mi­mar Si­nan Er­kek Öğ­ren­ci Yur­du’nda çı­kan yan­gın­da 5’i öğ­ren­ci 6 ki­şi, du­man­dan et­ki­len­me­le­ri so­nu­cu has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. Bar­ba­ros Hay­ret­tin Pa­şa Ma­hal­le­si 1107 So­kak No:15 ad­re­sin­de­ki Ga­zi­os­man­pa­şa Özel Mi­mar Si­nan Er­kek Öğ­ren­ci Yur­du’nda, sa­at 21.00 sı­ra­la­rın­da bi­lin­me­yen bir se­bep­le yan­gın çık­tı. Yan­gı­na Ga­zi­os­man­pa­şa, Bağ­cı­lar ve Bay­ram­pa­şa İt­fa­iye ekip­le­ri kı­sa sü­re­de mü­da­ha­le et­ti. Bod­rum ka­tın­da çı­kan yan­gın­da, yo­ğun du­man­dan et­ki­le­nen 5’i öğ­ren­ci 6 ki­şi, olay ye­ri­ne sevk edi­len am­bu­lans­lar­la Va­kıf Gu­re­ba Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. Öğ­ren­ci­le­rin sağ­lık du­rum­la­rı­nın iyi ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT