BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Danıştay Başsavcılığına Yılmaz Çimen seçildi

Danıştay Başsavcılığına Yılmaz Çimen seçildi

Da­nış­tay Baş­sav­cı­lı­ğı­na, Bi­rin­ci Da­i­re Baş­ka­nı Yıl­maz Çi­men se­çil­di.Da­nış­tay Baş­sav­cı­lı­ğı­na, Bi­rin­ci Da­i­re Baş­ka­nı Yıl­maz Çi­men se­çil­di. Tan­sel Çö­la­şan’ın yaş had­din­den e­mek­li­ye ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Da­nış­tay Ge­nel Ku­ru­lun­da Baş­sav­cı­lık i­çin ya­pı­lan se­çim­ler so­nuç­lan­dı. Se­çim­le­rin son tu­run­da Yıl­maz Çi­men 52, Dör­dün­cü Da­i­re Baş­ka­nı En­gin Kum­ru­lu 30 oy a­lır­ken, 6 oy boş çık­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT