BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünya liderleri Finansal kriz için Washington’da toplanıyor

Dünya liderleri Finansal kriz için Washington’da toplanıyor

Dün­ya li­der­le­ri, 15 Ka­sım’da Was­hing­ton’da bir ara­ya ge­le­rek kü­re­sel fi­nan­sal kri­ze iliş­kin ya­pıl­ma­sı plan­la­nan top­lan­tı­la­rın il­ki­ni ger­çek­leş­ti­re­cek.Dün­ya li­der­le­ri, 15 Ka­sım’da Was­hing­ton’da bir ara­ya ge­le­rek kü­re­sel fi­nan­sal kri­ze iliş­kin ya­pıl­ma­sı plan­la­nan top­lan­tı­la­rın il­ki­ni ger­çek­leş­ti­re­cek. Be­yaz Sa­ray Söz­cü­sü Da­na Pe­ri­no, zir­ve­nin ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush’un ev sa­hip­li­ğin­de ya­pı­la­ca­ğı­nı du­yur­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116316
  % 2.54
 • 3.7856
  % -0.25
 • 4.6652
  % -0.46
 • 5.2889
  % -0.48
 • 161.947
  % -0.34
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT