BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2 canın karşılığını taksitle ödeyecek!

2 canın karşılığını taksitle ödeyecek!

Ak­ça­abat il­çe­sin­de 15 ay ön­ce eh­li­yet­siz ol­du­ğu hal­de oto­mo­bil kul­la­nır­ken aşı­rı hız ya­pa­rak 2 yaş­lı şah­sın ölü­mü­ne se­bep olan 19 ya­şın­da­ki genç, 2 yıl 6 ay ha­pis ce­za­sı­na mah­kum edil­di.> Be­kir Ko­ca TRAB­ZON İHA Ak­ça­abat il­çe­sin­de 15 ay ön­ce eh­li­yet­siz ol­du­ğu hal­de oto­mo­bil kul­la­nır­ken aşı­rı hız ya­pa­rak 2 yaş­lı şah­sın ölü­mü­ne se­bep olan 19 ya­şın­da­ki genç, 2 yıl 6 ay ha­pis ce­za­sı­na mah­kum edil­di. O.A’nın ce­za­sı, mah­ke­me ta­ra­fın­dan 22 bin 750 YTL pa­ra ce­za­sı­na çev­ril­di. Mah­ke­me da­ha son­ra, 22 bin 750 YTL’lik pa­ra ce­za­sı­nı 2 bin 275 YTL ola­rak 10 eşit tak­si­de böl­dü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT