BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Türk iş adamı New York’ta öldürüldü

Türk iş adamı New York’ta öldürüldü

ABD’nin New York şeh­rin­de, Gök­çe Kürk­çü isim­li Türk işa­da­mı (32), 7 ye­rin­den bı­çak­la­na­rak fe­ci şe­kil­de öl­dü­rül­dü.ABD’nin New York şeh­rin­de, Gök­çe Kürk­çü isim­li Türk işa­da­mı (32), 7 ye­rin­den bı­çak­la­na­rak fe­ci şe­kil­de öl­dü­rül­dü. Evi­nin önün­de­ki oto­par­ka ön­ce­ki sa­ba­ha kar­şı ara­cı­nı park et­tik­ten son­ra, kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen ki­şi ve­ya ki­şi­ler ta­ra­fın­dan sal­dı­rı­ya uğ­ra­yan Kürk­çü, bo­yun ve göğ­sü­ne al­dı­ğı bı­çak dar­be­le­ri ile ye­re yı­ğıl­dı. Sü­rü­ne­rek evi­nin ka­pı­sı­na ka­dar ge­len Kürk­çü, kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de can ver­di. Bir Fi­li­pin­li’yle ev­li olan Kürk­çü’nün, ay­nı za­man­da bir Türk ka­dın­la da iliş­ki­si ol­du­ğu ve eşin­den bo­şan­mak üze­re ol­du­ğu kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT