BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Avrasya Maratonu heyecanı

Avrasya Maratonu heyecanı

Dünyaca ünlü kıtalararası maratonun güzergâhı değişti, finiş Sultanahmet’teİs­tan­bul’da 26 Ekim Pa­zar gü­nü dü­zen­le­ne­cek 30. Kı­ta­la­ra­ra­sı İs­tan­bul Av­ras­ya Ma­ra­to­nu çer­çe­ve­sin­de Fes­ha­ne’de Av­ras­ya Ma­ra­ton Fua­rı açıl­dı. Spor A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü İl­ker As­tar­cı, bu se­ne ma­ra­to­nun gü­zer­ga­hı­nın de­ğiş­ti­ği­ni di­le ge­ti­rir­ken, “Bu yıl ma­ra­ton kül­tü­rel ve ta­ri­hi do­ku­suy­la ya­ban­cı­la­rın il­gi oda­ğı olan ve ta­ri­hin en es­ki spor mey­dan­la­rın­dan bi­ri olan Sul­ta­nah­met Mey­da­nı’nda bi­te­cek. Ama­cı­mız İs­tan­bul’un ta­ri­hi do­ku­su­nu ve gü­zel­lik­le­ri­ni ön pla­na çı­kar­mak” de­di. As­tar­cı, ma­ra­ton­da 1 mil­yon do­lar ödül da­ğı­tı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT