BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Merdiven silerek çocuklarını Türkiye şampiyonu yaptı

Merdiven silerek çocuklarını Türkiye şampiyonu yaptı

Zon­gul­dak’ta eşin­den bo­şan­ma­sı­nın ar­dın­dan te­miz­lik iş­le­ri ya­pa­rak ço­cuk­la­rı­nın ba­kı­mı­nı üst­le­nen 45 ya­şın­da­ki Su­zan Koç, bi­ri mil­li gül­le­ci, di­ğe­ri gü­reş­te Tür­ki­ye ikin­ci­si li­se öğ­ren­ci­si kı­zı­nın ya­nı sı­ra 2’si üni­ver­si­te­ye gi­den ço­cuk­la­rı­nın ba­şa­rı­sı için ça­ba­lı­yor.Zon­gul­dak’ta eşin­den bo­şan­ma­sı­nın ar­dın­dan te­miz­lik iş­le­ri ya­pa­rak ço­cuk­la­rı­nın ba­kı­mı­nı üst­le­nen 45 ya­şın­da­ki Su­zan Koç, bi­ri mil­li gül­le­ci, di­ğe­ri gü­reş­te Tür­ki­ye ikin­ci­si li­se öğ­ren­ci­si kı­zı­nın ya­nı sı­ra 2’si üni­ver­si­te­ye gi­den ço­cuk­la­rı­nın ba­şa­rı­sı için ça­ba­lı­yor. 10 yıl ön­ce bo­şa­nan Koç, ço­cuk­la­rın­dan bi­ri­ni de ev­len­dir­di. Koç’un kız­la­rın­dan 16 ya­şın­da­ki mil­li spor­cu Zey­nep Uzun, gül­le­de Tür­ki­ye re­ko­ru kır­dı. Di­ğer kı­zı 15 ya­şın­da­ki Son­gül Uzun ise gü­reş­te Tür­ki­ye ikin­ci­li­ği el­de et­ti. Azim­li an­ne, “Ço­cuk­la­rı­mın eli toz be­zi de­ğil, ka­lem tut­sun di­ye öz­ve­riy­le ça­lı­şı­yo­rum, Baş­ba­ka­nı­mız­dan da ev­lat­la­rım için burs is­ti­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT