BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Palin’in müsrifliği bağışçıları kızdırdı

Palin’in müsrifliği bağışçıları kızdırdı

Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti Baş­kan Yar­dım­cı­sı ada­yı Sa­rah Pa­lin’e bir dar­be de mo­da me­ra­kın­dan gel­di.Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti Baş­kan Yar­dım­cı­sı ada­yı Sa­rah Pa­lin’e bir dar­be de mo­da me­ra­kın­dan gel­di. ABD med­ya­sı, Cum­hu­ri­yet­çi seç­men­le­rin, Alas­ka Va­li­si Pa­lin’in baş­kan yar­dım­cı­sı aday­lı­ğı­nı açık­la­ma­sın­dan son­ra kam­pan­ya pa­ra­la­rın­dan, ye­ni giy­si do­la­bı ve ta­kı­lar için 150 bin do­lar har­ca­ma­sı­na tep­ki­li ol­du­ğu­nu yaz­dı. Po­li­ti­co Ga­ze­te­si ba­ğış­lar­dan bi­ri­nin tep­ki­si­ni di­le ge­ti­re­rek, “Pa­ra­mı ge­ri is­ti­yo­rum” man­şe­ti­ni kul­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT