BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Olimpos Dağı’nın zirvesine Türk bayrağını diktiler

Olimpos Dağı’nın zirvesine Türk bayrağını diktiler

To­ros­lar Do­ğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (TO­DOSK) üye­le­ri, Yu­na­nis­tan’da­ki Olim­pos Da­ğı’na çık­tı. Ekip, 2918 ve 2866 zir­ve­le­rin­de, Türk bay­ra­ğı ve Ku­lü­bün fla­ma­sı­nı aç­tı.To­ros­lar Do­ğa Spor­la­rı Ku­lü­bü (TO­DOSK) üye­le­ri, Yu­na­nis­tan’da­ki Olim­pos Da­ğı’na çık­tı. Ekip, 2918 ve 2866 zir­ve­le­rin­de, Türk bay­ra­ğı ve Ku­lü­bün fla­ma­sı­nı aç­tı. Yu­na­nis­tan EOF Dağ­cı­lık Ku­lü­bü iş bir­li­ği çer­çe­ve­sin­de ya­pı­lan et­kin­liğe, Ku­lüp Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Çiğ­dem Şen­ses, Sıt­kı Er­do­ğan, Mu­har­rem Koç ve Ra­fet Ala­oğ­lu ka­tıl­dı. Türk eki­bi, Yu­na­nis­tan’ın en yük­sek da­ğı olan Olim­pos’a 2 bin 918 met­re Mi­ti­kas ve 2 bin 866 met­re Ska­la zir­ve­le­rin­de Türk bay­ra­ğı ve ku­lüp fla­ma­sı­nı aç­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT