BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Mars’a önce karıncalar yerleşecek

Mars’a önce karıncalar yerleşecek

Av­ru­pa­lı bi­lim adam­la­rı, Dün­ya ben­ze­ri top­rak ve su­ya sa­hip ol­du­ğu be­lir­le­nen Mars’ta ilk ko­lo­ni­yi ro­bot ka­rın­ca­lar­la kur­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.Av­ru­pa­lı bi­lim adam­la­rı, Dün­ya ben­ze­ri top­rak ve su­ya sa­hip ol­du­ğu be­lir­le­nen Mars’ta ilk ko­lo­ni­yi ro­bot ka­rın­ca­lar­la kur­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Ka­rın­ca­lar, ge­le­cek­te in­san­la­rın da ya­şa­ma­sı­na im­kan ve­re­cek ko­lo­ni­leş­me ha­re­ke­ti­nin te­me­li­ni ata­cak. San­ti­met­re öl­çe­ğin­de­ki on­lar­ca mi­ni ro­bot, ge­ze­gen­de­ki su ve top­ra­ğı bir ya­pış­tı­rı­cı ile bir ara­ya ge­ti­re­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT