BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇINGIRAKLI TOP

ÇINGIRAKLI TOP

Yö­net­men­li­ği­ni ve se­na­rist­li­ği­ni Ege­men Er­türk’ün yap­tı­ğı, İl­yas Sal­man, Zih­ni Gök­tay, İpek Öz­kök’ün oy­na­dı­ğı film­de; gör­me özür­lü­ler­den olu­şan bir fut­bol ta­kı­mı­nın, Ati­na’da­ki olim­pi­yat­la­ra git­mek için mü­ca­de­le­si, gay­re­ti ve çın­gı­rak­lı bir to­pun pe­şin­den ko­şan 11 ada­mın inanç­la her şe­yi ba­şa­ra­bi­le­ce­ği­ni an­la­tı­yor.Yö­net­men­li­ği­ni ve se­na­rist­li­ği­ni Ege­men Er­türk’ün yap­tı­ğı, İl­yas Sal­man, Zih­ni Gök­tay, İpek Öz­kök’ün oy­na­dı­ğı film­de; gör­me özür­lü­ler­den olu­şan bir fut­bol ta­kı­mı­nın, Ati­na’da­ki olim­pi­yat­la­ra git­mek için mü­ca­de­le­si, gay­re­ti ve çın­gı­rak­lı bir to­pun pe­şin­den ko­şan 11 ada­mın inanç­la her şe­yi ba­şa­ra­bi­le­ce­ği­ni an­la­tı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT