BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avrasya Maratonu Fuarı’08 Feshane’de kapılarını açtı

Avrasya Maratonu Fuarı’08 Feshane’de kapılarını açtı

Tür­ki­ye’nin ön­de ge­le­n it­ha­lat­çı, üre­ti­ci fir­ma­la­rı­nın ve dün­ya­nın li­der spor mar­ka­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı Av­ras­ya Ma­ra­to­nu Fua­rı’08 Fes­ha­ne’de açıl­dı.Tür­ki­ye’nin ön­de ge­le­n it­ha­lat­çı, üre­ti­ci fir­ma­la­rı­nın ve dün­ya­nın li­der spor mar­ka­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı Av­ras­ya Ma­ra­to­nu Fua­rı’08 Fes­ha­ne’de açıl­dı. Fu­ar­ın açı­lı­şı­na İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yrd. Mu­am­mer Erol, Spor A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü İl­ker As­tar­cı, Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Ta­mer Taş­pı­nar, At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu As­baş­ka­nı Hü­se­yin Yıl­dı­rım, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Enis Er­dem ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT