BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Efes zor da olsa kazandı: 6160

Efes zor da olsa kazandı: 6160

Efes Eu­ro­le­agu­e D Gru­bu’nda­ki ilk ma­çın­da Sırp tem­sil­ci­si Par­ti­zan’ı 61-60 ye­ne­rek iyi bir baş­lan­gıç yap­tı.FAR­KI KO­RU­YA­MA­DI Efes Eu­ro­le­agu­e D Gru­bu’nda­ki ilk ma­çın­da Sırp tem­sil­ci­si Par­ti­zan’ı 61-60 ye­ne­rek iyi bir baş­lan­gıç yap­tı. Ve­lic­ko­vic’i dur­dur­mak­ta zor­la­nan Efes ilk çey­re­ği 14-11 ge­ri­de bi­tir­di. İkin­ci pe­ri­yot­ta 18-1’lik se­ri ya­pan la­ci­vert-be­yaz­lı­lar bir an­da far­kı ya­ka­la­dı ve ilk ya­rı­yı 35-24 üs­tün geç­me­yi bil­di. 3. çey­rek­te sa­kat olan Ka­sun’u ri­ba­unt­lar­da çok ara­yan Efes ser­best atış­lar­dan sa­yı­lar bul­du ve fi­nal çey­re­ği­ne de 49-37 ön­de gir­di. Las­me ve Ve­lic­ko­vic’le sa­yı­lar bu­lan Par­ti­zan far­kı erit­tik­çe erit­ti. Son iki da­ki­ka­ya 55-55 eşit­lik­le gi­ril­se de Vu­ja­nic’le üç­lük bu­lan Efes, Ve­lic­ko­vic’in son an­lar­da­ki üç sa­yı­sı­na rağ­men sa­lon­dan 61-60 ga­lip ay­rıl­dı. SA­LON: Ab­di İ­pek­çi HA­KEM­LER: Fa­bi­o Facc­hi­ni (İ­tal­ya), Ch­ris­tos Ch­ris­to­do­u­lo­u (Yu­na­nis­tan), Os­car Pe­re­a (İs­pan­ya) E­FES: Vu­ja­nic *** 17, T­horn­ton *** 10, S­mith *** 7, Ke­rem *** 9, Ka­ya *** 9, En­der **, Cenk ** 6, Ka­ki­o­u­zis * 3, Si­nan * PAR­Tİ­ZAN: Te­pic ** 7, Ra­sic * 2, Ve­lic­ko­vic *** 16, Las­me ** 11, Vit­ko­vac * 4, V­ra­nes * 2, Ve­sely *, Ra­ko­ce­vic ** 10, Bo­zic *, T­rip­ko­vic * 3, Mi­lo­se­vic * 5, A­lek­sic * ­İLK YA­RI: 35-24 (E­fes le­hi­ne) PE­Rİ­YOT­LAR: 11-14, 24-10, 14-13, 12-23
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT