BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Behamo 17. şubesini indirimlerle açıyor

Behamo 17. şubesini indirimlerle açıyor

İs­tan­bu­l’­da­ki ma­ğa­za sa­yı­sı­nı ar­tır­mak için ata­ğa kal­kan Be­ha­mo, 17. şu­be­si­ni Bağ­cı­lar mer­kez­de aça­cak.İs­tan­bu­l’­da­ki ma­ğa­za sa­yı­sı­nı ar­tır­mak için ata­ğa kal­kan Be­ha­mo, 17. şu­be­si­ni Bağ­cı­lar mer­kez­de aça­cak. Özel kam­pan­ya­la­rın yer ala­ca­ğı açı­lış­ta bütün Behamo mağazalarında A’­dan Z’­ye ev ge­reç­le­ri pe­şin fi­ya­tı­na, kre­di kar­tı­na ve kre­di kar­tı ol­ma­yan­la­ra 15 aya ka­dar tak­sit im­kan­la­rıy­la su­nu­la­cak. 17. şubenin açılışı sebebiyle na­kit 5.591.00 YTL olan ev ge­reç­le­ri, kre­di kar­tı ve 10 ay tak­sit­li ola­rak 7.100.00 YTL’­ye verilecek. Ürün­le­rin 15 ay tak­sit­li fi­ya­tı ise 7.770.00 YTL. Çek­yat ala­na ikin­ci çek­ya­tın ya­rı fi­ya­tı­na ve­ril­di­ği ma­ğa­zada, Cas­per bil­gi­sa­yar (COT2000 8F05R) 899.00 YTL, Sunny 82 ek­ran LCD TV 990.00 YTL, JVC ka­me­ra 749.00 YTL ye­ri­ne 490.00 YTL, çift sim kart­lı Nex­com cep te­le­fo­nu 297.00 YTL, 55 ek­ran TV 179.00 YTL, pi­ya­sa fi­ya­tı 329.00 YTL olan 84 par­ça por­se­len ye­mek ta­kı­mı 179.00 YTL kar­şı­lı­ğın­da sa­tı­şa su­nul­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 90618
  % 0.8
 • 4.8338
  % -0.23
 • 5.6521
  % -0.06
 • 6.3948
  % -0.16
 • 193.278
  % -0.33
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT