BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > EUROLEAGUE PANORAMA

EUROLEAGUE PANORAMA

Av­ru­pa Li­gi’n­de E­fes’in galibiyetine sevinirken, Fenerbahçe Ül­ker’e ü­zül­dük> Tur­gay Sa­kar­ya - tur­gay.sa­kar­ya@tg.com.tr Bir vur­duk, bir vu­rul­duk Av­ru­pa Li­gi’n­de E­fes’in galibiyetine sevinirken, Fenerbahçe Ül­ker’e ü­zül­dük Efes ve F.Bah­çe Ül­ker, Av­ru­pa Li­gi’nde ilk haf­ta maç­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Li­gin açı­lı­şı­nı ya­pan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, İs­pan­ya’da TA­U’yu sal­la­dı an­cak yı­ka­ma­dı. F.Bah­çe Ül­ker, iki yıl­dır fi­na­lin ka­pı­sın­dan dö­nen TA­U’ya kar­şı ba­şa­baş bir mü­ca­de­le ser­gi­le­me­si­ne rağ­men, (Ri­ba­unt: 33-30, Asist: 9-12, Top Çal­ma: 10-8, Top Kay­bı: 13-14) ikin­ci çey­rek­te ye­di­ği 10 sa­yı­lık (23-13) fark ma­çın so­nu­cu­na yan­sı­dı. Gor­dan Gi­ri­cek, Ömer Onan ve Ömer Aşık’ın ka­tıl­ma­sıy­la ge­çil­me­si zor bir ta­kım ola­bi­lir­ler. La­ci­vert-be­yaz­lı­lar ise Shum­pert ve Ka­sun’un ek­sik­li­ği­ni faz­la­sıy­la his­set­ti. Efes gi­bi ye­ni­den ya­pı­la­nan Par­ti­zan’a ha­va top­la­rın­da (20-43) ezil­mek, sa­vun­ma­sıy­la övün­dü­ğü­müz tem­sil­ci­mi­ze hiç ya­kış­ma­dı. He­de­fi­ni fi­nal-fo­ur ola­rak be­lir­le­yen Efes için li­ge iyi baş­la­mak önem­liy­di ve bu­nu da ba­şar­dı. >> HAF­TA­NIN TA­KI­MI Barcelona >> HAFTANIN BEŞİ İ.Rokaçevic (TAU) E.İlyasova (Barcelona) D.Kus(Cibona) M.Vujanic (Efes) H.Domercant (Siena) >> MVP LİSTESİ 1-W.Mc­Do­nald 32.0 2-R.Mars­hall 29.0 3-F.D­’or 28.0 4-L.Wo­ods 28.0 5-M.Me­gic 26.0 >> GE­ÇEN HAF­TA ­Ma­la­ga-­Le Mans 84-79 ­Ci­bo­na-­Mac­ca­bi 81-79 A­vel­li­no­-O­lim­pi­a­kos 69-83 ­Pa­nat­hi­na­i­kos-­Zal­gi­ris 78-51 ­Si­e­na-P­ro­kom 80-71 ­Nancy-­Bar­ce­lo­na 54-82 ­TA­U-FB Ül­ker 80-70 A.Ber­lin-­Ro­ma 68-63 ­Ba­da­lo­na­-O­lim­pi­ja 81-64 CS­KA-­Mi­la­no 90-64 E­fes-­Par­ti­zan 61-60 R.Mad­rid-­Pa­ni­o­ni­os 87-66 >> GELECEK HAF­TA O­lim­pi­a­kos-­Ma­la­ga ­Mac­ca­bi­-A­vel­li­no ­Le Mans-­Ci­bo­na P­ro­kom-­Nancy ­Bar­ce­lo­na-­Pa­nat­hi­na­i­kos ­Zal­gi­ris-­Si­e­na ­Ro­ma-­Ba­da­lo­na FB Ül­ker­-Al­ba Ber­lin O­lim­pi­ja-­TA­U ­Pa­ni­o­ni­os-CS­KA ­Par­ti­zan-­Re­al Mad­rid ­Mi­la­no­-E­fes Pil­sen >> SAYI 1-F.D’or (Mac­ca­bi) 26.0 2-D.Lo­gan (P­ro­kom) 25.0 3­-İ.Ra­ko­çe­vic (TA­U) 24.0 4-D.Kus (Ci­bo­na) 23.0 5-R.Mars­hall (Ci­bo­na) 20.0 >> RİBAUNT 1-L.Wo­ods (Zal­gi­ris) 16.0 2-S.Las­me (Par­ti­zan) 14.0 3-K.Lav­ri­no­vic (Si­e­na) 13.0 4­-E.İl­ya­so­va (Bar­ce­lo­na) 12.0 5-M.Te­le­to­vic (TA­U) 10.0 >> ASİST 1-M.G­re­en (FB Ül­ker) 7.0 2-D.Mal­let (Ba­da­lo­na) 7.0 3-T.M­cinty­re (Si­e­na) 7.0 4-J.R.Hol­den (CS­KA) 5.0 5-P.Sanc­hez (R.Mad­rid) 5.0 >> A GRUBU ­TA­KIM­LAR­ O G M­ A Y P 1­-O­lim­pi­a­kos 1 1 - 83 69 2 2-­Ma­la­ga 1 1 - 84 79 2 3-­Ci­bo­na 1 1 - 81 79 2 4-­Mac­ca­bi 1 - 1 79 81 1 5-­Le Mans 1 - 1 79 84 1 6­-A­vel­li­no 1 - 1 69 83 1 >> B GRUBU ­TA­KIM­LAR­ O G M­ A Y P 1-­Bar­ce­lo­na 1 1 - 82 54 2 2-­Pa­nat­hi­na­i­kos 1 1 - 78 51 2 3-­Si­e­na 1 1 - 80 71 2 4-P­ro­kom 1 - 1 71 80 1 5-­Zal­gi­ris 1 - 1 51 78 1 6-­Nancy 1 - 1 54 82 1 >> C GRUBU ­TA­KIM­LAR­ O G M­ A Y P 1-­Ba­da­lo­na 1 1 - 81 64 2 2-­TA­U 1 1 - 80 70 2 3­-A.Ber­lin 1 1 - 68 63 2 4-­Ro­ma 1 - 1 63 68 1 5-FB Ül­ker 1 - 1 70 80 1 6­-O­lim­pi­ja 1 - 1 64 81 1 >> D GRUBU ­TA­KIM­LAR­ O G M­ A Y P 1-CS­KA 1 1 - 90 64 2 2-R.Mad­rid 1 1 - 87 66 2 3­-E­fes 1 1 - 61 60 2 4-­Par­ti­zan 1 - 1 60 61 1 5-­Pa­ni­o­ni­os 1 - 1 66 87 1 6­-Ar­ma­ni 1 - 1 64 90 1
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95614
  % 1.63
 • 4.7605
  % -0.68
 • 5.568
  % -0.79
 • 6.2417
  % -0.76
 • 188.172
  % -0.92
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT