BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > NÖBETÇİ ECZANELER

NÖBETÇİ ECZANELER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAVRUPA YAKASI (0212) AV­CI­LAR: Ör­nek 6902405 Re­şit­pa­şa 5918189 BAĞ­CI­LAR: Hür­ri­yet 6518417 Sel­ma 6511037 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Der­ya 5566744 O­da­baş 6441100 Ay­sun 4515104 Ça­re 4521357 Tü­lin 5525480 BA­KIR­KÖY: Ar­zum 5718406 Bü­yük 5433046 Do­ğa 4664242 Ci­han 5733110 Gün 5737076 BAY­RAM­PA­ŞA: Fe­tih 5013980 Ay­dın 6180051 BE­ŞİK­TAŞ: A­rel 2872570 Şef­kat 2363124 A­su­man Mi­lar 3257363 La­le 2366962 BE­YOĞ­LU: E­nes 2921547 Ak­ka­ya 2554085 Ak­se­ki 2531018 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Gün­gör 6729401 Bey­lik 8520295 As­lı 8802013 Gü­neş 6898110 Ye­ni Ec­za­ne 8822515 Tuğ­ba 8634810 E­ren 8615300 Mar­ma­ra 8751810 Mert 6207268 ­ÇA­TAL­CA: E­cem 7891829 Şi­rin 7712149 E­Mİ­NÖ­NÜ: Kar­de­len 5194093 E­SEN­LER: Ak­su 6287238 Ih­la­mur 4883323 Ye­ni Fik­ret 5680104 E­YÜP: Ka­ra­ca 6269694 Ni­şan­ca 5445142 FA­TİH: Çe­len 5853586 Gon­ca 5864863 Ha­se­ki 5891322 Öz­lem 5235488 Se­zer 6317512 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Mi­mar Si­nan 5378897 Ta­ner 5975100 Ay­dın 4192544 Ga­zi­os­man­pa­şa 6168972 Ya­se­min 5949583 GÜN­GÖ­REN: Bal­kan 6415822 Be­tül 5072275 So­nay 4369426 De­niz 4830047 KA­ĞIT­HA­NE: O­nur Şi­fa 2949968 Alp 2698727 O­cak 2814924 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Bay­ram­te­pe 6870414 Ö­mer 6972142 Şi­fa 5416717 O­kan 5800440 Der­ya 6988587 SA­RI­YER: Bü­yük Ec­za­ne 2234840 Re­şit­pa­şa 2776323 Ma­den 2714058 Sİ­LİV­Rİ: Can­kat 7287674 Gü­lay 7318824 ­ŞİŞ­Lİ: Burç 3322939 Gül­bağ Ha­yat 2661133 A­car 2478438 Ne­şe 2259264 ZEY­TİN­BUR­NU: De­niz 5821685 Ye­ni Sü­ley­ma­ni­ye 4157179 ANADOLU YAKASI (0216) A­DA­LAR: Bü­lent 3118115 Halk 3827693 Ha­yat 3519907 De­niz 3815181 BEY­KOZ: Bil­ge 4259490 Ka­ya 3320438 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: Koz­ya­ta­ğı 3739917 Ne­sil 3805196 Bu­lut 5660818 Coş­kun 3580850 Ök­tem 3501439 Yıl­maz 4110938 Yüz­ba­şı­oğ­lu 4677129 A­ta­can 3306500 Yük­sel 3252980 E­ren­ga­zi 5771836 Güç­lü 4698788 KAR­TAL: Sem­ra 3524751 Em­re 3744433 Kur­fa­lı Şi­fa 3098344 Os­man­ga­zi 5612920 Mar­ma­ra 4523739 Şi­fa 3891668 Az­ra 4751700 MAL­TE­PE: Dur­can 4212432 Ga­yem 4173810 Zü­hal 3714848 PEN­DİK: Kar­de­len 5952621 Ak­gül 4930654 Bar­kam 3965722 Bü­yük Se­ral Em­re 4914043 SUL­TAN­BEY­Lİ: Di­dem 4192513 ­Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 De­va 7122023 TUZ­LA: Bar­ba­ros 4468128 Sağ­lık 4232371 ÜM­RA­Nİ­YE: Yağ­mur 5404565 Ba­rış 6218316 İ­nanç 4846347 Seç­kin 6312717 Mer­kez 3441966 Gün 6610906 ÜS­KÜ­DAR: Buş­ra 3188270 U­lu­dağ 4620700 Na­lan 5212296 Say­ge Fi­liz 3295945 Bur­cu 4745400 Gir­gin 5300717 Sö­zer 4743267
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94082
  % 1.16
 • 4.7932
  % -0.57
 • 5.6125
  % 0.31
 • 6.2808
  % -0.14
 • 189.513
  % -0.21
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT