BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gaziosmanpaşa’da patlama ve yangın

Gaziosmanpaşa’da patlama ve yangın

Ga­zi­os­man­pa­şa’da, Ar­na­vut­köy İs­lam­bey Ma­hal­le­si 42. So­kak’ta do­ğal gaz bo­ru­su geç­ti­ği tes­pit e­di­len a­lan­da, mey­da­na ge­len pat­la­ma­nın ar­dın­dan yan­gın çık­tı.Ga­zi­os­man­pa­şa’da, Ar­na­vut­köy İs­lam­bey Ma­hal­le­si 42. So­kak’ta do­ğal gaz bo­ru­su geç­ti­ği tes­pit e­di­len a­lan­da, mey­da­na ge­len pat­la­ma­nın ar­dın­dan yan­gın çık­tı. Yak­la­şık 1 met­re de­rin­li­ğin­de çu­kur aç­tı­ğı be­lir­ti­len pat­la­ma­nın ar­dın­dan çı­kan a­lev­ler bir bi­na­yı teh­dit et­me­ye baş­la­yınca it­fa­i­ye e­kip­le­rin­ce sön­dü­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT