BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çöpten topladıkları şişelere sahte içki doldurup satmışlar

Çöpten topladıkları şişelere sahte içki doldurup satmışlar

Si­vil jan­dar­ma e­kip­le­ri, Sul­tan­bey­li Üm­ra­ni­ye ve Kar­tal’da sah­te iç­ki ü­re­tip çöp­ten top­la­nan şi­şe­ler­le do­lum ya­pıp sa­tan i­ki ki­şi­yi ta­ki­be al­dı> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL Si­vil jan­dar­ma e­kip­le­ri, Sul­tan­bey­li Üm­ra­ni­ye ve Kar­tal’da sah­te iç­ki ü­re­tip çöp­ten top­la­nan şi­şe­ler­le do­lum ya­pıp sa­tan i­ki ki­şi­yi ta­ki­be al­dı. Şüp­he­li­le­ri bir haf­ta sü­rey­le ta­kip e­den jan­dar­ma, be­lir­le­nen ad­res­le­re bas­kın dü­zen­le­di. A­ra­ma­lar­da 1785 lit­re al­kol, 200 Lit­re sah­te vis­ki, do­lum ya­pıl­mış çok mik­tar­da sah­te ra­kı i­le bir­lik­te kul­la­nı­lan mal­ze­me­le­re el ko­nul­du. O­lay­la il­gi­li En­sar A. i­le Ha­lil A. ve Be­kir B. gö­zal­tı­na a­lın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT