BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Diyarbakır’da gösterici çocuklar tutuklandı

Diyarbakır’da gösterici çocuklar tutuklandı

Di­yar­ba­kır’da 20 Ekim­de ger­çek­leş­ti­ri­len izin­siz gös­te­ri­ler­de po­li­se taş­lı sal­dı­rı­da bu­lun­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le gö­zal­tı­na alı­nan 5’i il­köğ­re­tim oku­lu öğ­ren­ci­si 6 ço­cuk ad­li­ye­ye çı­ka­rıl­dı.Di­yar­ba­kır’da 20 Ekim­de ger­çek­leş­ti­ri­len izin­siz gös­te­ri­ler­de po­li­se taş­lı sal­dı­rı­da bu­lun­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le gö­zal­tı­na alı­nan 5’i il­köğ­re­tim oku­lu öğ­ren­ci­si 6 ço­cuk ad­li­ye­ye çı­ka­rıl­dı. İl­köğ­re­tim öğ­ren­ci­si Ş.B’nin (13) ifa­de­sin­de, olay­la­rın çık­tı­ğı gün ay­nı okul­da oku­yan kar­de­şi­ni al­mak için dı­şa­rı çık­tı­ğı­nı ile­ri sür­dü­ğü öğ­re­nil­di. Zan­lı­lar­dan E.B’nin (13) okul çı­kı­şın­da yan­lış­lık­la gir­di­ği gru­ba po­li­sin bi­ber ga­zıy­la mü­da­ha­le et­ti­ği­ni, ka­çar­ken de gö­zal­tı­na alın­dı­ğı­nı öne sür­dü­ğü be­lir­til­di. Di­ğer zan­lı­lar V.D (13), Ö.S (14), M.A (14) ve Ş.A’nın (14) da ifa­de­le­rin­de gös­te­ri­le­re ka­tıl­ma­dık­la­rı­nı ve suç­suz ol­duk­la­rı­nı id­di­a et­tik­le­ri ifa­de edil­di. Zan­lı­lar, “Te­rör ör­gü­tü­ne üye ol­mak” ve “Ör­güt adı­na suç iş­le­mek” id­di­asıy­la tu­tuk­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 90618
  % 0.8
 • 4.8338
  % -0.23
 • 5.6521
  % -0.06
 • 6.3948
  % -0.16
 • 193.278
  % -0.33
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT