BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ediz Hun’la yeşil sayfa

Ediz Hun’la yeşil sayfa

Ünlü aktör ve biyolog EDİZ HUN, çevre ve ekoloji ile ilgili tüm bilgi ve birikimlerini artık sizlerle paylaşıyorÜnlü aktör ve biyolog EDİZ HUN, çevre ve ekoloji ile ilgili tüm bilgi ve birikimlerini artık sizlerle paylaşıyor Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Türk ba­sı­nın­da bir il­ke im­za ata­rak çev­re ve eko­lo­ji­yi esas alan özel bir say­fa­yı ya­yın­la­ma­ya baş­lı­yor. Dün­ya hız­la kir­le­ni­yor, eko­lo­jik den­ge bo­zu­lu­yor, glo­bal ısın­ma ik­li­mi ve su kay­nak­la­rı­nı teh­dit edi­yor ve in­sa­noğ­lu muh­te­mel bir fe­la­ke­ti âde­ta sey­re­di­yor. İş­te Ye­şil Say­fa Dün­ya­yı, can­lı tür­le­ri­ni ve in­san­lı­ğı teh­dit eden her tür­lü teh­li­ke­ye kar­şı dik­kat çek­mek ve çö­züm öne­ri­le­ri sun­mak için ha­zır­la­nı­yor. Yeşil Sayfa’yı okuyun, siz de bu çabaya katkıda bulunun. Yakında Türkiye’de
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT