BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Nurgül Yeşilçay Altın Portakal jürisini kızdırdı

Nurgül Yeşilçay Altın Portakal jürisini kızdırdı

Al­tın Por­ta­kal Film Fes­ti­va­li’nde he­ye­can so­na er­di. Bu yıl 45’in­ci­si ger­çek­leş­ti­ri­len fes­ti­val­de Nur­gül Ye­şil­çay en iyi ka­dın oyun­cu ödü­lü­nü al­dı.Al­tın Por­ta­kal Film Fes­ti­va­li’nde he­ye­can so­na er­di. Bu yıl 45’in­ci­si ger­çek­leş­ti­ri­len fes­ti­val­de Nur­gül Ye­şil­çay en iyi ka­dın oyun­cu ödü­lü­nü al­dı. Ün­lü oyun­cu­nun ödü­lü­nü alır­ken ‘Yıl­lar­dır bek­le­di­ğim ödül bu muy­muş ya’ de­me­si ise jü­ri üye­le­ri­ni kız­dır­dı. Jü­ri üye­le­ri­nin Nur­gül Ye­şil­çay’ın bu sö­zün­den son­ra şaş­kın­lık­la bir­bir­le­ri­nin yüz­le­ri­ne bak­ma­sı göz­ler­den kaç­maz­ken, tö­ren sı­ra­sın­da ho­mur­dan­ma­la­ra da sebep ol­du. Ye­şil­çay’ın ‘Se­zen Ak­su bu yıl iyi ki An­tal­ya’ya gel­me­miş’ şek­lin­de­ki es­pri­si de şaş­kın­lı­ğa yol aç­tı. GE­ÇEN YIL UNU­TUL­MA­DI Ge­çen yıl Se­zen Ak­su’nun kon­ser sı­ra­sın­da oyun­cu­lu­ğu­na öv­gü­ler yağ­dır­ma­sı­nı Nur­gül Ye­şil­çay, ‘Se­zen Ak­su’nun ba­na öv­gü­ler yağ­dır­ma­sı jü­ri üye­le­ri üze­rin­de ters et­ki yap­tı’ şek­lin­de yo­rum­la­mış­tı. Ye­şil­çay, ge­çen yıl Al­tın Por­ta­kal ka­za­na­ma­ma­sı­na olan tep­ki­si­ni ‘Ye­rim por­ta­ka­lı­nı’ şek­lin­de di­le ge­tir­miş, jü­ri üye­le­ri­ni ve ya­rış­ma­nın sis­te­mi­ni eleş­tir­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT