BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Özgü, playstation olmayınca kızdı

Özgü, playstation olmayınca kızdı

Oyun­cu Öz­gü Na­mal reklam filmi çekimi için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­ti. An­cak set­te ya­şa­nan plays­ta­ti­on krizi herkesi huzursuz etti.Oyun­cu Öz­gü Na­mal reklam filmi çekimi için ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­ti. An­cak set­te ya­şa­nan plays­ta­ti­on krizi herkesi huzursuz etti. Çekim arasında din­len­me­ye çe­ki­len Na­mal, mi­ni­büs­te plays­ta­ti­on ol­ma­dı­ğı­nı gö­rün­ce küp­le­re bin­di. Set asis­tan­la­rı­nı ve çe­kim eki­bi­ni azar­la­yan Öz­gü Na­mal, ‘Ne­den bu­ra­da plays­ta­ti­on yok’ di­ye­rek ba­ğır­dı. Se­te ikin­ci kez ara ve­ril­di­ğin­de ise he­men mi­ni­bü­se gi­rip çe­kim­le­re ka­dar oyun oy­na­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT