BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yıldız Kaplan: Medyatik popçuları dinlemiyorum

Yıldız Kaplan: Medyatik popçuları dinlemiyorum

11 Ey­lül’de Akif isim­li bir er­kek ço­cuk dün­yaya ge­ti­ren Yıl­dız Kap­lan, 16 Ey­lül’de ise ‘Mo­ti­ve’yi çı­kar­dı. Bir kız an­ne­si olan Yıl­dız Kap­lan, “An­ne­lik ha­ri­ka bir duy­gu” di­ye­rek gü­zel duy­gu­lar için­de ol­du­ğu­nu söy­le­di.11 Ey­lül’de Akif isim­li bir er­kek ço­cuk dün­yaya ge­ti­ren Yıl­dız Kap­lan, 16 Ey­lül’de ise ‘Mo­ti­ve’yi çı­kar­dı. Bir kız an­ne­si olan Yıl­dız Kap­lan, “An­ne­lik ha­ri­ka bir duy­gu” di­ye­rek gü­zel duy­gu­lar için­de ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tek­no­lo­ji­nin mü­zik­ler­de­ki duy­gu­yu yok et­ti­ği­ni söy­le­yen Kap­lan; “Mü­zik­ler tek­no­lo­ji ol­du. Ama Türk in­sa­nı bu tarz mü­zik­le­ri sev­mi­yor. O yüz­den bir ge­çiş dö­ne­mi ge­çi­ri­yo­ruz. Ama hız­lı ge­çiş­ler olu­yor. Bi­linç­siz ge­çi­li­yor, ben de med­ya­tik pop­çu­la­rı din­le­mi­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT