BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünyanın en şişman adamı bugün evleniyor

Dünyanın en şişman adamı bugün evleniyor

43 yaşındaki Manuel Uribe, nişanlısına düğün öncesi pırlanta yüzük hediye etti.Dün­ya­nın en şiş­man ada­mı ola­rak bi­li­nen Mek­si­ka­lı Ma­nu­el Uribe’nin mu­ra­dı­na er­me­si­ne sa­at­ler kal­dı. Bu­gün res­mi ol­ma­yan bir tö­ren­le; ni­şan­lı­sı Cla­udi­a So­lis ile dün­ya­evi­ne gi­re­cek olan Ur­ib­e, sa­tın al­dır­dı­ğı pır­lan­ta yü­zü­ğü ni­şan­lı­sı Cla­udi­a So­lis’e he­di­ye et­ti. Da­ha ön­ce 570 ki­lo olan Ma­nu­el Ur­ib­e; yap­tı­ğı di­yet­ler sa­ye­sin­de 230 ki­lo ver­miş ol­sa da hâ­lâ evin­de ya­ta­ğa ba­ğım­lı ola­rak ya­şı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 109330
  % -0.31
 • 3.867
  % -0.62
 • 4.5554
  % -0.6
 • 5.158
  % -1.19
 • 156.209
  % -0.25
 
 
 
 
 
KAPAT