BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yemek yerken boğuldu!

Yemek yerken boğuldu!

Tay­van’da bir üni­ver­si­te kam­pü­sün­de ya­pı­lan ye­mek ye­me ya­rış­ma­sı­na ka­tı­lan öğ­ren­ci, ya­rış­ma­nın ar­dın­dan ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Tay­van’da bir üni­ver­si­te kam­pü­sün­de ya­pı­lan ye­mek ye­me ya­rış­ma­sı­na ka­tı­lan öğ­ren­ci, ya­rış­ma­nın ar­dın­dan ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. 23 ya­şın­da­ki Chen Chun-ing’in, pey­nir ve yu­mur­ta­lar­la dol­du­rul­muş 2 Çin çö­re­ği­ni bir da­ki­ka için­de yut­tuk­tan son­ra tu­va­le­te git­ti­ği, di­ğer öğ­ren­ci­le­rin ya­rış­ma­nın ga­li­bi­ni yer­de bul­duk­la­rı be­lir­til­di. Bo­ğul­du­ğu sa­nı­lan Chen’in bi­rin­ci ol­du­ğu ya­rış­ma­nın ödü­lü­nün ise 60 do­lar ol­du­ğu be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95471
  % 1.48
 • 4.7602
  % -0.69
 • 5.5683
  % -0.79
 • 6.2386
  % -0.81
 • 188.155
  % -0.93
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT