BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fırtına ve sel 47 kişiyi öldürdü

Fırtına ve sel 47 kişiyi öldürdü

Ye­men’in gü­ney­do­ğu­sun­da fır­tı­na ve aşı­rı ya­ğış­la­rın yol aç­tı­ğı sel­ler­de 47 ki­şi öl­dü. Ye­rel yet­ki­li­ler, Had­ra­mut böl­ge­sin­de 34, Ma­ha­ra böl­ge­sin­de 7 ki­şi­nin sel­ler­de öl­dü­ğü­nü be­lirt­ti.Ye­men’in gü­ney­do­ğu­sun­da fır­tı­na ve aşı­rı ya­ğış­la­rın yol aç­tı­ğı sel­ler­de 47 ki­şi öl­dü. Ye­rel yet­ki­li­ler, Had­ra­mut böl­ge­sin­de 34, Ma­ha­ra böl­ge­sin­de 7 ki­şi­nin sel­ler­de öl­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Ay­nı kay­nak­lar, Ta­ez ve Lahj böl­ge­le­rin­de 4, El Mah­vit böl­ge­sin­dey­se bir an­ne ve oğ­lu­nun yıl­dı­rım çarp­ma­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­le­di. Yar­dım fa­ali­yet­le­ri­nin baş­la­dı­ğı, 6 uça­ğın sel­ler­den et­ki­le­nen böl­ge­le­re ça­dır, yi­ye­cek ve ilaç gö­tür­mek üze­re Sa­na ha­va­li­ma­nın­dan ha­va­lan­dı­ğı açık­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT