BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “ABD, Irak’ta atom bombası kullandı” iddiası

“ABD, Irak’ta atom bombası kullandı” iddiası

İran’ın ön­de ge­len isim­le­rin­den es­ki Cum­hur­baş­ka­nı Ha­şi­mi Raf­san­ca­ni, 1991’de­ki Kör­fez Sa­va­şı sı­ra­sın­da ABD’ye ait bir atom bom­ba­sı­nın in­fi­lak et­me­si so­nu­cu çok sa­yı­da ki­şi­nin öl­dü­ğü­nü, bir­çok ki­şi­nin de kan­ser gi­bi has­ta­lık­la­ra ya­ka­lan­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü.İran’ın ön­de ge­len isim­le­rin­den es­ki Cum­hur­baş­ka­nı Ha­şi­mi Raf­san­ca­ni, 1991’de­ki Kör­fez Sa­va­şı sı­ra­sın­da ABD’ye ait bir atom bom­ba­sı­nın in­fi­lak et­me­si so­nu­cu çok sa­yı­da ki­şi­nin öl­dü­ğü­nü, bir­çok ki­şi­nin de kan­ser gi­bi has­ta­lık­la­ra ya­ka­lan­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü. Ay­nı za­man­da İran’da Dü­ze­nin Ya­ra­rı­nı Teş­his Kon­se­yi ve Uz­man­lar Mec­li­si Baş­ka­nı da olan Raf­san­ca­ni, 1991’de Bas­ra ve İran sı­nı­rı­na ya­kın bir böl­ge­nin ara­sın­da ger­çek­le­şen pat­la­ma­nın sa­de­ce bir İtal­yan te­le­viz­yo­nun­da ya­yın­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT