BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tren garına bombalı saldırılar

Tren garına bombalı saldırılar

İs­pan­ya’nın ku­ze­yin­de­ki Bask Böl­ge­si’nde bu­lu­nan ve Eus­ko Tren şir­ke­ti ta­ra­fın­dan iş­le­ti­len Ber­riz Tren İs­tas­yo­nu’na bom­ba­lı sal­dı­rı dü­zen­len­di.İs­pan­ya’nın ku­ze­yin­de­ki Bask Böl­ge­si’nde bu­lu­nan ve Eus­ko Tren şir­ke­ti ta­ra­fın­dan iş­le­ti­len Ber­riz Tren İs­tas­yo­nu’na bom­ba­lı sal­dı­rı dü­zen­len­di. Sal­dı­rı­da ölen ya da ya­ra­la­nan ol­maz­ken, po­lis, ola­yı ih­bar eden ya da üst­le­nen kim­se­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı. Böl­ge­nin ay­rı­lık­çı gru­bu ETA’nın, sal­dı­rı­lar­dan ön­ce ge­nel­de ih­bar­da bu­lun­du­ğu bi­li­ni­yor. Olay­dan yak­la­şık 2 sa­at son­ra, ay­nı şir­ke­te ait Amo­re­bi­eta İs­tas­yo­nu’nda da mo­lo­tofkok­tey­ ile bir sal­dı­rı dü­zen­len­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95652
  % 0.63
 • 4.6934
  % -0.66
 • 5.4572
  % -0.48
 • 6.2293
  % -0.32
 • 191.947
  % -0.19
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT