BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Memurun mesai ücretine 20 kuruş zam

Memurun mesai ücretine 20 kuruş zam

Dev­let me­mur­la­rı­nın faz­la me­sai üc­ret­le­ri ye­ni yıl­da 1 li­ra­yı ge­çe­cek.Dev­let me­mur­la­rı­nın faz­la me­sai üc­ret­le­ri ye­ni yıl­da 1 li­ra­yı ge­çe­cek. 2009 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­na gö­re, me­mur­la­rın sa­at ba­şı faz­la ça­lış­ma üc­re­ti, ye­ni yıl­da 20 ku­ruş ar­tış gö­re­cek. Ha­len 90 Ku­ruş olan faz­la me­sai üc­re­ti, 1 Ocak 2009’dan iti­ba­ren 1 li­ra 10 ku­ruş ola­rak uy­gu­la­na­cak. Yurt içi gün­de­lik­ler ise yüz­de 7.1 ile yüz­de 13.3 ara­sın­da ar­ta­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT