BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Memurun mesai ücretine 20 kuruş zam

Memurun mesai ücretine 20 kuruş zam

Dev­let me­mur­la­rı­nın faz­la me­sai üc­ret­le­ri ye­ni yıl­da 1 li­ra­yı ge­çe­cek.Dev­let me­mur­la­rı­nın faz­la me­sai üc­ret­le­ri ye­ni yıl­da 1 li­ra­yı ge­çe­cek. 2009 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­na gö­re, me­mur­la­rın sa­at ba­şı faz­la ça­lış­ma üc­re­ti, ye­ni yıl­da 20 ku­ruş ar­tış gö­re­cek. Ha­len 90 Ku­ruş olan faz­la me­sai üc­re­ti, 1 Ocak 2009’dan iti­ba­ren 1 li­ra 10 ku­ruş ola­rak uy­gu­la­na­cak. Yurt içi gün­de­lik­ler ise yüz­de 7.1 ile yüz­de 13.3 ara­sın­da ar­ta­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95345
  % 1.34
 • 4.7587
  % -0.72
 • 5.5816
  % -0.55
 • 6.2554
  % -0.54
 • 188.353
  % -0.82
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT