BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Annesi ve kardeşi ölü bulundu

Annesi ve kardeşi ölü bulundu

Os­car Ödül­lü yıl­dız Jen­ni­fer Hud­son’ın an­ne­si ve er­kek kar­de­şi, Chi­ca­go’da­ki ev­le­rin­de ölü bu­lun­du.Os­car Ödül­lü yıl­dız Jen­ni­fer Hud­son’ın an­ne­si ve er­kek kar­de­şi, Chi­ca­go’da­ki ev­le­rin­de ölü bu­lun­du. Ün­lü şar­kı­cı ve si­ne­ma oyun­cu­su Jen­ni­fer Hud­son’un an­ne­si Da­mell Do­ner­son (75) ile oğ­lu Ja­son Hud­son, Chi­ca­go’da­ki ev­le­rin­de ölü bu­lun­du. Do­ner­son ve Hud­son’un si­lah­la vu­rul­duk­la­rı ifa­de edi­lir­ken, Jen­ni­fer Hud­son’un ku­ze­ni­nin ise ka­yıp ol­du­ğu bil­di­ril­di. Chi­ca­go po­li­si, olay­la il­gi­li çok yön­lü so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. Ame­ri­can Idol isim­li ya­rış­ma prog­ra­mı­nın yıl­dı­zı olan Jen­ni­fer Hud­son (27), 2007 yı­lın­da Dre­am­girls isim­li film­de oy­na­dı­ğı yar­dım­cı ka­dın oyun­cu ro­lü ile Os­car ka­zan­mış­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91840
  % 0.23
 • 4.7873
  % -0.05
 • 5.5631
  % -0.34
 • 6.2369
  % -1.01
 • 188.322
  % -0.68
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT