BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Öldürüp kaçan sürücü kırık fardan yakalandı

Öldürüp kaçan sürücü kırık fardan yakalandı

Kon­ya’da kı­rık far ca­mın­dan yo­la çı­kan jan­dar­ma ekip­le­ri, 3 gün ön­ce yo­lun kar­şı­sı­na geç­me­ye ça­lı­şan ki­şi­nin ölü­mü­ne se­bep ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len şüp­he­li­yi ya­ka­la­dı.Kon­ya’da kı­rık far ca­mın­dan yo­la çı­kan jan­dar­ma ekip­le­ri, 3 gün ön­ce yo­lun kar­şı­sı­na geç­me­ye ça­lı­şan ki­şi­nin ölü­mü­ne se­bep ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len şüp­he­li­yi ya­ka­la­dı. Kon­ya-Ka­ra­man ka­ra yo­lu­nun 10. ki­lo­met­re­sin­de bir ara­cın, yo­lun kar­şı­sı­na geç­me­ye ça­lı­şan Fa­ruk Zor­lu’ya çar­pıp kaç­ma­sı­nın ar­dın­dan, Kon­ya İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı Me­ram Jan­dar­ma ekip­le­ri olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. Olay ye­rin­de çarp­ma­nın et­ki­siy­le yo­la dü­şen “kı­rık far” ve “tam­pon” par­ça­la­rın­dan yo­la çı­kan jan­dar­ma ekip­le­ri, bu tür araç­la­rın tes­cil ka­yıt­la­rı­nı çı­kartarak şüphe­li­yi, mer­kez Me­ram il­çe­sin­de­ki evin­de ya­ka­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT