BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bakıcısı, yaşlı adamın başında sandalye kırdı

Bakıcısı, yaşlı adamın başında sandalye kırdı

Ka­dı­köy Mo­da’da o­tu­ran ve u­zun sü­re­dir kıs­mi felç ol­du­ğu öğ­re­ni­len 83 ya­şın­da­ki İs­ma­il E, id­di­a­ya gö­re, ya­ban­cı uy­ruk­lu ba­kı­cı­sı ta­ra­fın­dan da­ki­ka­lar­ca dö­vül­dü.> Cü­neyt Bit­ki­çoğ­lu İS­TAN­BUL ­Ka­dı­köy Mo­da’da o­tu­ran ve u­zun sü­re­dir kıs­mi felç ol­du­ğu öğ­re­ni­len 83 ya­şın­da­ki İs­ma­il E, id­di­a­ya gö­re, ya­ban­cı uy­ruk­lu ba­kı­cı­sı ta­ra­fın­dan da­ki­ka­lar­ca dö­vül­dü. Ba­kı­cı­nın, yaş­lı a­da­mın ka­fa­sın­da san­dal­ye ve va­zo kır­dı­ğı, ar­dın­dan da yer­de sü­rük­le­di­ği öğ­re­nil­di. O­lay sı­ra­sın­da o­tur­du­ğu e­vin bal­ko­nu­na çı­kan ve te­sa­dü­fen o­la­ya şa­hit o­lan bir ki­şi, “Gör­dük­le­rim kar­şı­sın­da şo­ka uğ­ra­dım. He­men po­li­se ha­ber ver­dim” şek­lin­de ko­nuş­tu. O­lay ye­ri­ne ge­len po­lis e­kip­le­ri ba­kı­cı­yı e­kip o­to­su­na bin­di­re­rek göz al­tı­na al­dı. İs­ma­il E. i­se am­bu­lans­la has­ta­ne­ye kal­dır­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116432
  % 0.85
 • 3.9267
  % -0.34
 • 4.8216
  % -0.77
 • 5.5036
  % -0.3
 • 165.611
  % -0.62
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT