BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Boyun eğmiyor

Boyun eğmiyor

Üç bü­yük­le­re kar­şı yü­zü gül­me­yen Si­vass­por, bu se­ne Fe­ner­bah­çe ve Be­şik­taş’tan 4 pu­an ko­par­dıÜç bü­yük­le­re kar­şı yü­zü gül­me­yen Si­vass­por, bu se­ne Fe­ner­bah­çe ve Be­şik­taş’tan 4 pu­an ko­par­dı ŞAM­Pİ­YON­LU­ĞU KA­ÇIR­MIŞ­TI Li­gin flaş ta­kım­la­rın­dan Si­vass­por’un, ge­çen se­zon pek ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­ğı ‘’3 bü­yük­ler’’ kar­şı­sın­da bu se­zon yü­zü gül­me­ye baş­la­dı. Ge­çen se­zon F.Bah­çe, G.Sa­ray ve Be­şik­taş kar­şı­sın­da pek ba­şa­rı­lı ola­ma­yan ve bu 3 ta­kım­la yap­tı­ğı 6 ma­çın 5’in­de mağ­lup olup şam­pi­yon­lu­ğu kay­be­den Si­vass­por, bu se­zon F.Bah­çe’yi sa­ha­sın­da 2-1 yen­dik­ten son­ra dep­las­man­da da Be­şik­taş’la 1-1 be­ra­be­re ka­la­rak ar­tık bü­yük­le­re kar­şı ko­lay pes et­me­ye­ce­ği­ni gös­ter­di. Teknik Direktör Bülent Uygun, geçen sene yakaladığımız başarıyı bu yıl “büyükleri” yenerek de göstereceğiz” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT